మైనారిటీలను ఇంకా మోసం చేయాలని చూస్తున్న కాంగ్రెస్

మహారాష్ట్రలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో మైనారిటీల ఓట్లు కొల్లగొట్టేందుకు తాయిలాలను సమకూర్చు కొంటున్నది. అవే మైనారిటీలకు