తెలంగాణ తొలి ప్రభుత్వ పయనమెటు?

దశాబ్దాల పాటు పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొలి ప్రభుత్వం పనితీరు, ప్రభుత్వంలోని ప్రతినిధుల వ్యవహార శైలి గందరగోళంగా తయారైంది. ఎన్నో ఆశలతో