న్యాయమూర్తులుగా అర్హత ఉన్నవారే ఉండాలి

హైకోర్టు న్యాయ మూర్తులు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులకు ఉన్నటువంటి అపరిమిత అధికారాల దృష్ట్యా ఆ విధమైన బాధ్యతాయుత పదవుల కోసం అత్యుత్తమ అర్హతలు