కొండవీడులో గో (ఆవు) విశ్వవిద్యాలయం

గుంటూరు పట్టణం, యడ్లపాడు మండలంలో గల కొండవీడు గ్రామంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి గో విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు కాబోతున్నది. కోటి రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించబడే