వంట గ్యాస్, కిరోసిన్ ధర ఇక పెరగదు

భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రమోది ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన గత 60 రోజుల నుండి భూటాన్ పర్యటనలో మినహా ఎక్కడా ప్రచార సాధనాలలో కనపడకుండా నిశ్శబ్ద విప్లవంలా