భాజపాలోకి ముస్లింల వరద...

భారతదేశంలో 2014లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలలో భా.జ.పా. ఘనవిజయాన్ని సాధించింది. భాజపా విజయాన్ని, అనంతరం ఏర్పడిన మోది ప్రభుత్వాన్ని