ఫాస్ట్ ఫుడ్ లను నిషేధించండి

పిజ్జాలు, బర్గర్ లు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ను వెంటనే నిషేధించాలని భారతీయ హృద్రోగ వైద్యుల సంఘం (సి.యస్.ఐ.) అధ్యక్షుడు డాక్టర్ పి.చంద్రశేఖరం అంధ్రపదేశ్ ముఖ్యమంత్రి