ఒక దేశభక్త సంస్థ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేయటం తప్పా..?

విజయదశమి సందర్భంగా నాగపూరులో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ కార్యక్రమంలో సంఘ సరసంఘచాలకులు మా.శ్రీ మోహన్ రావు భాగవత్ ఉపన్యసించారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని