మహిళలు నిండుగా దుస్తులు ధరించాలి

తిరువనంతపురం (కేరళ)లో ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించిన లాల్ బహద్దుర్ శాస్త్రి జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సినీగాయకుడు కె.జె. ఏసుదాసు పాల్గొని మాట్లాడుతూ