నిజమౌతున్న కల - 'కాంగీ ముక్త భారత్'

'నరేంద్రమోదీ పని ఇక అయిపోయింది. వేవ్ లు లేవు, గాలులు లేవు, రాబోయే ఎన్నికలలో మాదే గెలుపు' - అంటూ ఏవేవో పగటికలలు కంటున్న కాంగీ మరియు వారితో కుమ్మక్కైన