సియాచిన్ లో నవ్యకాంతుల దీపావళి

భారతదేశంలోని సియాచిన్ లో ఈ సంవత్సరం దీపావళి పండుగ కొత్త వెలుగులను చిమ్మింది. దేశం యావత్తు దీపకాంతులతో, బాణాసంచా శబ్దాలతో ఆనందహేలలో ఉండగా,