భారత ఉపఖండంపై పొంచిఉన్న పశ్చిమాసియా ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదం

ఒసామాబిన్ లాడెన్ తరువాత అల్ ఖైదా ఆధిపత్య పగ్గాలు చేపట్టిన అల్-జవహరి ఆగష్టు 13, 2014న ఒక వీడియో ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ "భారత్, బర్మా, కశ్మీర్,