ప్రపంచానికి ఐ.ఎస్.ఐ.ఎస్. సవాల్

ఒసామాబిన్ లాడెన్ అంతం తర్వాత అల్ ఖైదా కనుమరుగైపోతుందనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో మరో ఇస్లామిక్ ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. ఇప్పటిదాకా