హిందుత్వమే ప్రపంచశాంతికి మూలం

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ సరసంఘచాలకులు శ్రీ మోహన్ భాగవత్ గారు జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి సభను ప్రారంభించారు. అనంతరం మోహన్ జీ ప్రసంగిస్తూ "తీవ్రవాదం, రక్తపాతంతో