హిందూ సంస్కృతే నన్ను గెలిపించింది

హిందూసంస్కృతి నుండి స్ఫూర్తిపొందిన కొందరు విదేశాలలో అందలం ఎక్కుతున్నారు. విజయవాడలో పుట్టిపెరిగిన దావులూరి నీనా అనే బాలిక ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంటూ