శతాబ్దాలుగా సాగుతున్న మతమార్పిడులకు అడ్డుకట్ట వేయాలి

ఈ దేశంలో వందల సంవత్సరాల నుండి మతంమార్పిడులు బలవంతంగా ప్రలోభాలతో కొనసాగిస్తున్నది ముస్లింలు, క్రైస్తవులు. ఇస్లాం, క్రైస్తవాలు కేవలం భారత్ లోనే కాదు