భారత్ లో ఐ.ఎస్.ఐ.ఎస్.పై నిషేధం

నేడు మధ్య్రపాచ్యంలో అనేక దేశాలను అతలా కుతలం చేస్తున్న తీవ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా (ఐ.ఎస్.ఐ.ఎస్.). ఈ తీవ్రవాద సంస్థను భారత చట్టవ్యతిరేక