నేను కూడా హిందువునే...

ప్రముఖ హిందీసినిమా నటుడు జనాబ్ అమీర్ ఖాన్ హిందువులను అవహేళన చేస్తూ నిర్మించిన 'పి.కె.' చిత్రం చాలా వివాదాలకు దారితీసింది. ఇదే విషయంలో సెన్సార్ బోర్డు