సంక్రాంతి - రథసప్తమి

మకరరాశిలో ప్రవేశించిన సూర్యుడు సంక్రాంతి మొదలు ఉత్తరాయణంలో ప్రయాణిస్తూ ఏడు గుర్రాల రథాన్నెక్కి ఈశాన్యదిశగా వెళ్తుంటాడు. సంక్రాంతి తరువాత వచ్చే మాఘమాసంలో