ఎట్టకేలకు స్పందించిన దేశాలు

ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదానికి బలికాని దేశం లేదు అంటే  అతిశయోక్తి  కాజాలదు. ఒక్కొక్కటిగా ప్రపంచదేశాల తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు ప్రారంభిస్తున్నాయి. రంజాన్ మాసంలో ఎవ్వరూ ఉపవాసం చేయరాదు` బహిరంగంగా నమాజు చేయరాదు అని హోటళ్ళు తెరిచే  ఉంచాలి ` నమాజుకు రమ్మని పిలిచే ‘‘అజాన్  చదవరాదు అని చైనా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఒక మసీదు నిర్మించుకోవటానికి ముస్లింలు అనుమతి కోరగా ` తిరస్కరించింది క్యూబా దేశం. ముస్లింలకు పౌరసత్వం ఇవ్వరాదని జపాన్ నిర్ణయించింది. అమెరికాలోని ఉత్తర కరోలినా రాష్ట్రం షరియా చట్టాన్ని నిషేధించింది. ఇదే బాటలో అంగోలా, నార్వే, పోలాండ్ మరియు ఆస్ట్రేలియాలు పయనిస్తున్నాయి. ఎట్టకేలకు ఇస్లాం ఒక సమస్య అనే ఆలోచన  పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రభుత్వాలు  ఇప్పుడు గ్రహిస్తున్నాయి.