పార్లమెంట్‌ సమావేశాలను అపహస్యం పాలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ

గత 2014 మే లోక్సభ ఎన్నికలో ఘోర పరాభవం చెంది కేవలం 44 సభ్యులను మాత్రమే గెలిపించుకొన్ని కాంగ్రెస్ తన పరాభవ పర్వం నుండి బయట పడ్డట్టుగా గోచరించటం లేదు.
 పూర్తిగా చదవండి