ఎట్టకేలకు స్పందించిన దేశాలు

ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదానికి బలికాని దేశం లేదు అంటే  అతిశయోక్తి  కాజాలదు. ఒక్కొక్కటిగా ప్రపంచదేశాల తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు ప్రారంభిస్తున్నాయి. రంజాన్ మాసంలో ఎవ్వరూ ఉపవాసం చేయరాదు` బహిరంగంగా నమాజు చేయరాదు అని హోటళ్ళు తెరిచే  ఉంచాలి