దేశ పునర్నిర్మాణంలో అంబేద్కర్‌ ఆలోచనలు

డా బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్పై ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్త డా నరేంద్రజాదవ్ సంకలనము చేసిన నాలుగు పుస్తకాల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమము ఆగస్టు 13 కొత్త ఢల్లీలోని చిన్మయమిషన్ కార్యాలయంలో జరిగింది. పూ మోహన్భాగవత్ (రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్సంఘ్ సర సంఘచాలకులు) పుస్తకాలను ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు.