మగువలతో వణుకుతున్న ఉగ్రవాదులు

సిరియాలోజరుగుతున్నదేమిటో ప్రపంచానికి తెలుసు. ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదులు.. ముష్కర మూకల మారణకాండతో ప్రపంచమే అతలాకుతలం అవుతున్నది