నేపాల్‌లో అంతర్గత కలహాలు

అంతర్గత కలహాలతో సతమతమవుతున్న నేపాల్ దేశంలో కమ్యూనిస్టులు భారత్కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. పాఠశాల విద్యార్థుల మేదళ్ళను కూడా భారత్ వ్యతిరేకతతో నింపేస్తున్నారు. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండ్లో మోదీ దిష్టిబొమ్మలు, భారత జాతీయ పతకాలను తగలబెడుతున్నారు. పరస్పర ఆరోపణలు కొనసాగు తున్నాయి. దానికి ప్రధాన కారణం మాదేశీ విషయంలో నేపాల్ ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న వివక్షత.