అశోక్ సింఘాల్జీకి దేశవ్యాప్తంగా ఘనమైన నివాళి

రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ ప్రచారకులు, విశ్వహిందూ పరిషత్ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు, అయోధ్య ఉద్యమ రథసారథి అయిన శ్రీ. అశోక్ సింఘాల్ జీ నవంబర్ 17 తేది నాడు ఢల్లీలో తుది శ్వాస విడిచారు. వారికి దేశవ్యాప్తంగా ఘన నివాళి ఇవ్వబడింది. భాగ్యనగర్లో జరిగిన శ్రద్ధాంజలి సభలో శ్రీ.ప్రవీణ్ భాయ్ తొగాడియా ప్రసంగించారు.  ఢల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సరసంఘాచాలక్ మోహన్జీ భాగవత్ ప్రసంగించారు. ప్రసంగాలు సంక్ష్తిప్తంగా....