‘హిందుత్వం’ సమిష్టి విజ్ఞానం సనాతనం: సుప్రీంకోర్టు

డిసెంబర్ 16 భారతదేశ న్యాయవ్యవస్థ చరిత్రలో ఒక ప్రముఖమైన పుటను లిఖించిన రోజు. భారతీయు ఆధ్యాత్మిక, వారసత్వ, సాంస్కృతిక నిజమైన ఆత్మను ఆవిష్కరించిన రోజు. రోజున భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తమిళనాడులోనిఆదిశైవ శివాచార్యనా సంఘంవారు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాన్ని విచారణ చేస్తూ ఇద్దరు సభ్యులు గల ధర్మాసనం దేశంలోని అధిక సంఖ్యాకులు అనుసరిస్తున్న హిందూత్వానికి విస్తృతార్థంలో వ్యాఖ్యానించింది.