భారత్‌ను భారత్‌గా నిబెట్టాలి దీనదయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ

దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ ఒక పాత్రి కేయుడు, ఒక దార్శనికుడు, ఒక ఆర్థికవేత్త, ఒక రాజనీతిజ్ఞుడు. దేశభవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగిఉన్నవారు. సంవత్సరం వారి శతజయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. సందర్భంగా సమాచార భారతి ‘‘భారత్ అంటే ఏమిటి?’’