భావ ప్రకటన స్వేచ్చ పేరిట జాతి వ్యతిరేక చర్యలను ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ సమర్థించదు- ఎక్కా చంద్రశేఖర్‌


మార్చి 18న హైదరాబాద్‌లోని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ కార్యాయంలో ప్రాంత కార్యవాహ శ్రీ. ఎక్కా చంద్రశేఖర్‌ ప్రెస్‌ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.