అంబేద్కర్‌ 125వ జయంతి కార్యక్రమాలు - కవి సమ్మేళనం

కరీంనగర్‌లోః జాతీయ సాహిత్య పరిషత్‌ ఆధ్వర్యంలో శ్రీగాజు రవీందర్‌ మరియు నంది శ్రీనివాస్‌ నిర్వాహణలో సామాజిక సమరసతా..