పంచాయతీ సుపరిపాలనకు పట్టుగొమ్మ

పంచాయతీను బలోపేతం చేసే ప్రక్రియకు ప్రధాని మోడీ శ్రీకారం చుట్టారు. ఏప్రిల్‌ 24న పంచాయతిరాజ్‌ దినోత్సవంలో ..