ఔనా?.. నిజమేనా??

చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. కాలిఫోర్నియా (అమెరికా) విశ్వవిద్యాయం శాస్త్రవేత్తలు అహర్నిశలు శ్రమించి, పరిశోధన చేసి, అధ్యయనం చేసి