‘జై శ్రీరామ్‌’ నినాదాలతో శ్రీరామనవమి - హనుమజ్జయంతి వేడుకలు


ఏప్రిల్‌ 16’ చైత్ర మాసంలో మూడు శుక్రవారాలు మూడు విశిష్టతను సంతరిచుకున్నాయి. 
మొదటి శుక్రవారం ` అనగా ఏప్రిల్‌ 8న ఉగాది