ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ ముక్త భారత్‌:? నితీష్‌ కల

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ ముక్తభారత్‌ అది సాధ్యమా?’ బీహార్‌ ముఖ్యమంత్రి నితీష్‌ కుమార్‌ ఆర్‌జెడి, కాంగ్రెస్‌, లూప్రసాద్‌ పార్టీ పొత్తుతో బీహార్‌ సీఎం పీఠం ఎక్కిన తన సొంతబమెంతో తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. 2019 సాధారణ ఎన్నికలో..