నారదుడు ఏది చేసిన లోకకల్యాణం కోసమే..

మే 28వ తేది నాడు సమాచార భారతి నారద జయంతిని పాత్రికేయ దినోత్సవంగా నిర్వహించింది. నారాయణగూడలోని