మంజీరా నది పునరుద్ధరణ - లాథూర్‌ ప్రజల సంకల్పం

  ప్రకృతి వైపరీత్యా సమయంలో చేతులు ముడుచుకుని దీనంగా కూర్చోకుండా ధైర్యసాహసాతో కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఆ పరిస్థితును పూర్తిగా చక్కదిద్దుకోగరు అని చెప్పటానికి..