ఉలిక్కిపడ్డ పాశ్చాత్య ప్రపంచం

ఇందుగదని అందులేదని సందేహ పడవదు` ఉగ్రవాదం ఎందెందు చూచిన అందందేకదుఅన్నట్లుగా ఉన్నది పరిస్థితి. ఇస్లామిక్‌ తీవ్రవాదంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి ఔతున్న