ఉర్దూ మీడియం ముస్లింలను తీవ్రవాదులుగా మారుస్తోంది- మాజీ బిబిసి విలేఖరి తుఫైల్‌ అహ్మద్‌

ముస్లింలోని తీవ్రవాద భావాకు ఉర్దూ మీడియంను  ప్రధానంగా ఆరోపిస్తూఅటువంటి భావాను ప్రోత్సహిస్తున్న ఇస్లాం మత ప్రచార సంస్థలు అయిన బ్రదర్‌ ఇమ్రాన్‌ హైదరాబాద్‌’ ముస్లిం మత ప్రచారకుపై ..