దేశ విభజన పెద్ద పొరపాటు


దేశ విభజన మన పూర్వీకులు చేసిన అతిపెద్ద పొరపాటు. వాళ్లు దేశాన్ని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టారు. అందులో ఒక భాగం పాకిస్థాన్‌అక్కడ జరుగుతున్న హింసాత్మక ..