పంచవటి

రావి చెట్టు, వటవక్షము (మర్రి చెట్టు), బిల్వ వక్షము, ఉసిరిచెట్టు మరియు అశోక వక్షములను కలిపి పంచవటి అంటారు.. ఈ ఐదు వక్షాలను ఐదు దిక్కులలో నాటవ లెను. రావిచెట్టు తూర్పు దిశలో, బిల్వ వక్షము ఉత్తరదిశలో, వట వక్షము పశ్చిమ దిశలో, ఉసిరి చెట్టు దక్షిణ దిశలో తపస్సు చేసుకోవ డానికి వీలుగా నాటుకోవలెను. ఐదు సంవత్సారాల తరువాత వాటి మధ్యలో నాలుగు అడుగుల ఒక వేదిక కట్టుకోవలెను. ఇటువంటిచోట చేసే ధ్యానము వలన కలిగే ఫలితము అనంతము.
పంచవటి యొక్క మహాత్మ్యము
ఔషధ మహత్యము
ఈ ఐదు వ క్షములలో అద్వితీయమైన ఔషధీ తత్వములున్నాయి. ఉసిరిక ' సి' విటమిన్‌ అధికముగా కలిగియుండి, రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే గుణములు కలిగియుండును. మర్రి చెట్టుయొక్క పాలు ఎంతో బలవర్ధకమైనవి. వీటిని ప్రతిరోజు స్వీకరించుటవలన శరీరము బలవర్ధకమగును. రావి రక్తదోషాలను పొగొట్టే గుణము కలిగి యుండును. బిల్వము ఉదర సంబధమైన బాధలను నివారించగా, అశోక వక్షము ఆడువారికి కలిగే సమస్యలకు ఔషధకారి.
ఈ వక్షాలకుగల ప్రత్యేకత ఏమంటే, సంవత్స రము పొడుగునా ఏదో ఒక వ క్షానికి ఫలాలుం టాయి. ఇవి ఏ రుతువుకు సంబంధించిన వ్యాధికి ఆ రుతువులో ఆ ఫలం అతి సులభంగా లభిస్తుం ది. ఎండాకాలములో జీర్ణ శక్తికి సంబధించిన సమస్యలకొరకు బిల్వ ఫలము వుంటుంది. వర్షాకాలములో చర్మ సంబంధమైన సమస్యలకూ మరియు రక్త సంబంధిత సమస్యలకొరకై అశోక వక్షము ఫలిస్తుంది. శీతాకాలపు సమస్యలకు శరీర ఉష్ణోగ్రత పెంచుటకొరకు మరియు శక్తి పెంచుటకొరకు ఉసిరిక ఉపయోగపడును.
పర్యావరణం కొరకు మర్రి చెట్టు చల్లని నీడనిచ్చే పెద్ద చెట్టు. ఎండా కాలములో మధ్యాహ్న వేళలో సూర్యుడు తన ప్రచండ కిరణాలతో ఎంతో తాపాన్ని కలిగిస్తాడు మరియు వేడిగాలులు వీస్తాయి. పశ్చిమదిక్కునగల వటవక్షము యొక్క దట్టమైన నీడ పంచవటి అంతా వ్యాపించి చల్లబడడానికి కారణమౌతుంది.
రావి చెట్టు పర్యావరణాన్ని కాపాడి ప్రాణవాయు వు ఉత్పత్తి చేయగల గుణముకల వక్షము. అశోక వక్షము సతతహరిత వక్షము. ఎల్లప్పుడూ నీడనిచ్చే వక్షము. బిల్వ పత్రాలు, బెరడు మరియు కాయలలో గలతైల గ్రంధులవలన వాతావరణములో సుగంధ ము వ్యాపిస్తుంది. పూర్వ మరియు పశ్చిమదిశలలో నున్న మర్రి మరియు రావి వ క్షాలనుండి వీచే గాలి పూర్వపశ్చిమ దిశలనుండి వచ్చే ధూళిసహిత ఈదురుగాలుల వలన రేగే దుమ్మువలన కలిగే వాతావరణ శోషణను అరికట్టగలవు.
ధార్మిక మహాత్మ్యం
బిల్వ వ క్షంపైన శివుడు నివసిస్తాడని, రావి వక్షము విష్ణు మూర్తి నివాసమనీ మరియు మర్రి చెట్టుబ్రహ్మదేవుని నివాసమని విశ్వసిస్తారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు పంచవటిలో నివసించడంవలన వారు ముగ్గురినీ ఒకేసారి పూజించిన ఫలితము లభిస్తుంది.
జీవుల సంరక్షణ
పంచవటిలో నిరంతరము ఫలాలు లభించుట వలన పక్షులు మరియు ఇతర జీవులకు తినడానికి ఆస్కారముంటుందిమరియు వాటికి నివాసస్థాన ముంటుంది. రావి మరియు మర్రి వక్షాల కొమ్మలు మదువుగా వుండి పక్షులు గూడు కట్టుకొంటాయి.
- సరోజిని