హిందూ దేశమా?

ఏ దేశ చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వకారణం అని వాపోయాడొక కవి. ఇతర దేశాల సంగతి ప్రక్కన పెట్టి మన దేశ చరిత్ర తెలుసుకుందాం! రండి, 'గ్రూప్స్‌' మరియు 'కానిస్టేబుల్‌' పరీక్షల కొరకై 'చరిత్ర' విషయంపై కొన్ని ప్రశ్నలు రూపొందించారు అక్షరాలా 49 ప్రశ్నలు ఉన్న ఈ పట్టికలో అన్నీ కూడా మహమ్మదీయ వైభవం, ప్రాభవం గురించి మాత్రమే ఉన్నాయి. భారతదేశం హిందూ దేశమా లేక ముస్లిం దేశమా అని సందేహం కలుగుతుంది. ఉదాహరణకి కొన్ని ప్రశ్నలు చూద్దాము..
1) ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేసిన ఢిల్లీ ప్రభువు ఎవరు? 2) జనాబ్‌ అల్లాఉద్దీన్‌ ఖిల్జీ ఏ సంవత్సరంలో గుజరాత్‌పై దాడి చేశాడు? 3) అల్లా ఉద్దీన్‌ హిందువులపై విధించిన భూమిశిస్తు ఏది? సెక్యులరిజం పూర్తిగా తలకెక్కితే చరిత్ర ఇలాగే ఉంటుందేమో!!