ఉచిత పబ్లిసిటి

ఈ మధ్య ఉచిత పబ్లిసిటి వార్తల్లో ఎక్కడానికి, అయిన దానికి కాని దానికి ఏదో ఒక అంశం తీసుకొని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీగారిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించి ప్రముఖులై పోవాలని ఆరాటపడుతున్నారు. పూర్తిగా చదవండి