దేశం యొక్క మౌలిక విషయాలపై ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించాలి

భారతదేశం స్వాతంత్య్రం పొంది 7దశాబ్దాలు దాటిన తరువాత కూడా ''జాతి- జాతీయత మరియు ధర్మం'' విషయంలో కూడా దేశంలోని ప్రజలంతా ఇంకా ఒక అవగాహన, ఒక సమ్మతికి రాలేకపోతున్నారు. ఈ దేశం యొక్క మౌలిక విషయాలపై ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించాలి.

- శ్రీ దత్తాత్రేయ హోసబలె, సహసర్‌కార్యవాహ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌ సంఘ్‌