మానవ బాంబులే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్‌లో కూడా పనిచేస్తున్న తీవ్రవాద సంస్థ 'స్ట్రీట్‌ దావా'

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముస్లిమేతర యువతే లక్షంగా చేసుకొని వారిని ఇస్లామిక్‌ తీవ్రవాద సమర్ధకులుగా, సమయాన్నిబట్టి వారిని మనవ బాంబు లాగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ''స్ట్రీట్‌ దావా'' అనే ఇస్లామిక్‌ తీవ్ర వాద సంస్థ భారత దేశంలోని కొన్ని నగరాలలో అనధికారికంగా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తుంది. ప్రస్తుతుం హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, చెన్నయి లాంటి మహా నగరాలలో ప్రధానంగా ఐ టి రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులపై ద ష్టి కేంద్రీకరించి పని చేస్తుంది.