అత్యంత పెద్ద తప్పిదం

లెఫ్టిస్టుల అత్యంత పెద్ద తప్పిదం ఏమిటంటే వారు ఇస్లామిక్‌ ఉగ్రభావ జాలాన్ని ఎన్నడూ ''ఒక ప్రజ్వలిత విషయం'' గా ఒప్పుకోనే ఒప్పుకోరు. దీనిని రైటిస్టుల నెత్తిన రుద్దేస్తారు. 
-తస్లీమా నస్రీన్‌, బంగ్లాదేశ్‌ రచయిత్రి