'వందేమాతరం'కి మేము వ్యతిరేకం

అది మిరాట్‌ పురపాలక సంఘం సమావేశం.. సమావేశానికి ముందు, మేయర్‌ హరికాంత్‌ అహ్లువాలియా వందేమాతరం పాట ప్రారంభించారు. మిగిలిన సభ్యులు కూడా పాడుతున్నారు. మధ్యలో ముస్లిం సభ్యులు కొందరు లేచి బయటకు నడుస్తున్నారు. 
అయ్యా! మిరూ కూడా వందేమాతరం ఆలపించండి అని హరికాంత్‌ వారికి చెప్పారు. కానీ! వందేమాతరం ఇస్లాంకు సరిపడదు, పాడకుండా ఉండే అధికారం మాకు ఉన్నది అని వారు అన్నారు. 80మంది ఉన్న ఆ సభలో 45మంది ''హిందుస్థాన్‌లో ఉండాలంటే వందేమాతరం పాడాలి'' అని నినదించారు.
కొసమెరపు
పురపాల సంఘం కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే తప్పని సరిగా వందేమాతరం పాడాలి అని హరికాంత్‌ అహ్లువాలియా ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి, ఆమోదింప చేశారు.