నిమ్మకాయ (నిమ్మ ఆకు)

ఇది ప్రతి ఇంటిముందు, లేక తోటలో ఉండే మొక్క. దీనికి పరిచయం అక?రలేదు. అలా అని పట్టించుకోకపోయినా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో నష్టం. నిమ్మ ఆకుల రసం, లేక నిమ్మ ఆకులు వేసి తోడు పెట్టిన మజ్జిగ చాలా చలవ చేస్తుంది.
నిమ్మకాయలో విటమిన్‌ సి అధికంగా ఉంటుంది. దానివల్ల వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తతాలిేతంగా ఎన్నో క్రిమికీటాదులు మన శరీరాన్ని బాధించకుండా ఉంటుంది.
నిమ్మకాయ రసం, నీళ్ళు, ఉప్పు, పంచదార కలిపిన పానీయం త్రాగితే ఒక సెలైన్‌ సీసా పుచ్చుకున్నంత బలం వస్తుంది.
నిమ్మకాయలో కెరోటిన్‌ అన్న రసాయనం వల్ల రక్తశుద్ధి కలిగి శరీరానికి మంచి కాంతి వస్తుంది.
ఎండపెట్టిన నిమ్మకాయపొడి ముఖ సౌందర్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ విధంగా నిమ్మకాయ చేసే మేలు అంతా-ఇంతా కాదు. కాబట్టి అందరూ నిమ్మకాయలను వ ధా చేసుకోకుండా రోజూ వాడడం వలన ఎంతో ఆరోగ్యం సమకూరుతుంది.