భాగ్యనగర్ లో జరిగిన విజయదశమి ఉత్సవాలు


బర్కత్ పుర భాగ్

 బోయిన్ పల్లి భాగ్
 
 
  
 
కూకట్ పల్లి భాగ్
 
 
 
మహేశ్వరం భాగ్
 
 
 
దిల్ సుఖ్ నగర్