వెల్లుల్లితో వైద్యం (గృహ వైద్యం)


ఉపయోగాలు

-     శరీరములో కఫముని పొగొట్టును.

-     శ్లేష్మంని పొగొట్టును.

-     వాతము, బాలింతలకు వచ్చే సూతికా రోగము, టైఫాయిడ్‌ జ్వరం పొగొట్టును.

-     వాతనొప్పులు, కీళ్లనొప్పులు, పక్షవాతం ని నిర్మూలించును.

-     అజీర్ణం, అజీర్ణం వలన వచ్చే కడుపునొప్పి పొగొట్టును.

-     కడుపులో ఏర్పడే బల్లలు నివారించును.

-     గుల్మము, మూలవ్యాధి, కుష్టు, క్షయని నివారించును.

-     బ్రాంకైటిస్‌, ఒంటినొప్పులు నివారించబడును.

-     మూత్రము, చెమటని శుభ్రపరచును.

-     చేతులు, కాళ్లు వణికే రోగమును పొగొట్టును.

-     వెల్లుల్లిపాయల రసముని, వెల్లుల్లి పాయలు వేసి కాచిన నూనె గాని చెవిలో పోసిన చెవుడు, చెవినొప్పి మాయం అగును.

-     వెల్లుల్లిపాయలు నూరి కట్టిన గోరుచుట్టు , కణుపు మీద పుట్టిన గడ్డ , గడ్డలు నివారణ అగును.

-     ఒకే రెక్క కలిగిన వెల్లుల్లిపాయని రెండు ముక్కలుగా కోసి ఒక ముక్కని పాము కరిచిన చోట అంటించిన విషము హరించును. విషము పీల్చడంలో దీనిని మించినది లేదు.

-     పచ్చి వెల్లుల్లిపాయని ప్రతిరోజు తినుచుండిన అతిమూత్ర వ్యాధి కట్టును . మోతాదు పూటకు 1 రెబ్బ నుంచి 8 రెబ్బలు వరకు పెంచు కుంటూ వెళ్లవలెను . ఇలా రెండు పూటలా తినవలెను .

-     ఆవనూనెలో వెల్లుల్లిపాయలు వేసి కాచి వడగట్టి ఆ నూనె పూసిన గజ్జి , చిడుము మానును .

దీనిని అతిగా వాడటం వలన కలుగు నష్టాలు -

-     శరీరం నందు మిక్కిలి వేడి చేయను.

-     తలనొప్పిని కలుగజేయును .

-     కండ్లకు హానిచేయును .

-     స్ప్లీన్‌ , ప్రేవులకు హానిచేయను .

-     గర్భిణీ స్త్రీలు వాడరాదు.

-     రక్తవిరేచనాలు కలిగించును.

-     రక్తపోటు పెంచును.

-     వేడి శరీరం గలవారు అతితక్కువ మోతాదులో వాడవలెను .

-     దాహము కలిగించును.

    దీనికి విరుగుళ్లు  నెయ్యి, దానిమ్మ రసం, పులుసు, పాలు, బాదము నూనె