సైన్ధవ లవణం (గృహ వైధ్యం)


ఉపయోగాలు

-     ఈ సైన్ధవ లవణం కొంచం మధురంగా ఉండును.

-     శుక్రాన్ని వృద్దిచేయును.

-     హృదయముకు బలమును ఇచ్చును.

-     శరీరం నందు వాత,పిత్త,కఫ దోషములను పొగొట్టును.

-     శరీరం నందు కొంచం ఉష్ణం కలుగచేయును.

-     నేత్రములకు మంచి ఉపకారం చేయును.

-     శరీరం నందు జీర్ణశక్తిని వృద్దిచేయును.

-     వాతాన్ని హరించును.

-     వ్రణాలను తగ్గించును.

-     శరీరం నందు పైత్యం హరించును.

-     దీనిని వాడటం వలన మలబద్దకం హరించును.

-     గ్యాస్‌ పట్టినప్పుడు దీనిని గోరువెచ్చటి నీటిలో కలిపి త్రాగించి వాంతి చేయించిన ఉదరం శుభ్రపడును.

-     ఒక చెంచా చనుబాలలో చిటికెలో పావు వంతు సైన్ధవ లవణం కలిపి కంటిలో 2 చుక్కలచొప్పున వేయుచుండిన కంటి సమస్యలు నివారణ అగును.

గమనిక :

దీనిని అమితముగా పుచ్చుకున్న పైత్యం చేయును. అతిసార వ్యాధిని కలుగచేయును.